Slide background

SmartCoat

Decomposing anything that is organic
in nature (micro-organisms) which comes into
contact with or onto the treated area. Bacteria,
viruses, funguses and many other airborne
contaminants are organic in nature.

Continue

Slide background

Area of Usage

Typical Application of this product

Continue

Slide background

TiO2

What is Titanium Dioxide – TiO2?

Continue

ABOUT SMARTCOAT

Beauty of the Product

 • Anti-bacteria
 • Anti-Viral
 • Deodorizing effect to remove bad smell, smoke, pets odor
 • Self-Cleaning
 • Anti-Fungal / mold
 • Anti SARS and A (H1N1)
 • Increase of negative ions

Technology Breakthrough

 • Nano-sized Titanium Dioxide
 • Visible light Response and Reaction
 • Dispersion Technology
 • Titanium Dioxide Concentration
 • Binding Capabilities
 • Spraying and Fixing Directly
 • Getting Dry and Firm Instantly
obrázek paneláků


Application

SmartCoat Titanium Dioxide (TiO2) is applied by spraying on to all designated surfaces, or any other surface such as walls, ceilings, curtains, cupboard, cushion and almost every surface, even glasses, which required full transparency. This is because the TiO2 comes in the form of very fine particles (2-3 nm), thus it will form a transparent film on hard surfaces such as glasses and tiles. Once the nano film is formed, its scratchproof hardness will reach 4H. Our car’s hardness is only 2H. However, on soft surfaces such as fabrics, SmartCoat will penetrate into these fabrics to cover all the linens within it.

Upon the application of SmartCoat Titanium Dioxide (TiO2) coating onto surfaces, it will form a thin layer of film on hard surfaces, however o soft surfaces like fabrics or carpets, the product will be penetrated inside these surfaces. The product will be dried off almost instantaneously. It will take a few minutes to form a scratch proof hardness of 4H on the hand surfaces. However, the layer of

our photo-catalyst coating will start working immediately after it has been applied. Light must be in existence for the coating to work at it’s full capacity.

When contact with lights (normal fluorescent light or direct sunlight or even heat), it will trigger the photo-catalyst process of our product. When contacted with lights, the TiO2 will have a very strong decomposition power, decomposing anything that is organic in nature (micro-organisms) which comes into contact with or onto the treated area. Bacteria, viruses, funguses and many other airborne contaminants are organic in nature.

Just recently, SmartCoat is combined its technology with a electrostatic coating technology. SmartCoat is now using the electrostatic sprayer system to apply its TiO2. This made SmartCoat the first and only and only Tio2 applicator using such an advanced technology. With the electroctatic sprayer we achieve:1

more than 99% coverage during applications2

less wastages3

finer mists

4

better bonding strengths between SmartCoat and the applied surfaces5

faster application time as compared to normal spray paint gunFASTEST REACTION WITH ANY LIGHT

SmartCoat

evropská historie

V Evropě se začala psát historie produktu SmartCoat v roce 2012, kdy byl v České republice založen tzv. EU Market, který servisně obstarávala společnost NanoGT a.s. Úkolem této společnosti bylo provést potřebné certifikace, zkoušky a atesty tak, aby bylo možno uvést výrobky a technologie z řady SmartCoat na celý evropský trh. Zároveň pak také měla tato společnost za úkol rozšířit v rámci EU síť distributorů a aplikátorů, aby se rovnoměrně rozložil a rozrostl trh s nano- suspenzemi SmartCoat.

Po úspěšných certifikacích, zkouškách a také osvětové činnosti byly následně rozšířeny distribuční kanály v Polsku, Slovensku a Turecku. Z kraje roku 2014 přišla na řadu nutná transformace celé obchodní sítě, kdy se zavedl systém jednotného brandingu a společného vystupování pod značkou SmartCoat a to ve všech zemích.

V každé zemi tak vznikaly nové nástupnické společnosti, v rámci České a Slovenské republiky byla společnost NanoGT a.s. nahrazena firmou Slovacom s.r.o., která se v minulosti úzce podílela na uvádění technologií SmartCoat na českém trhu. K dnešnímu dni jsou již plně spuštěny obchodní a aplikační centra v Polsku, Slovensku, Turecku, Rusku a Srbsku, zároveň se připravují vstupy do zemí, jako jsou Rakousko, Německo, Holandsko či Maďarsko.